Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Προτεραιότητα μας η υγεία των Μηλιών και το περιβάλλον της Μήλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-10-2011

Ό Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί στις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν για το περιβάλλον του νησιού μας και την υγεία των κατοίκων του.
Αναφερόμαστε αρχικά στο ζήτημα που προέκυψε με την γνωστοποίηση της επιστημονικής έρευνας του Πανεπιστήμιου της Αθήνας (Ιατρική Σχολή-Εργαστήριο Υγιεινής ,Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής) με τίτλο: «Έκθεση προόδου αρχικής φάσης μελετών θνησιμότητας και νοσηρότητας που αφορούν τους κατοίκους της νήσου Μήλου», και ημερομηνία 30/5/2011.
Στα συμπεράσματα της αυτή η μελέτη αναφέρει : « Στη νήσο Μήλο υπάρχει με βεβαιότητα οφθαλμολογικό πρόβλημα κυρίως εξ’ ερεθισμού. Επίσης υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χρόνιων πνευμονοπαθειών. Κατά συνέπεια είναι εντελώς απαραίτητη η ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη τόσο νοσηρότητας όσο και θνησιμότητας η οποία πρέπει να συνεπικουρηθεί από περιβαλλοντικές μετρήσεις και φυσικοχημικές αναλύσεις της αερίου ρύπανσης στην περιοχή. Τέλος είναι απαραίτητο για αποκλεισμό συγχυτικών παραγόντων, να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση δείγμα και από νήσο των Κυκλάδων με παρόμοια κλιματολογικά χαρακτηριστικά.»
Αναφερόμαστε επίσης στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο « Μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού της νήσου Μήλου από βλάβες προκαλούμενες από την διάχυση υπέρλεπτων περλίτη σε αέριο ή υδάτινο περιβάλλον προερχόμενων από εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή» ( Φ.Ε.Κ 2109 21.9.2011)
Στηριζόμενη αυτή η απόφαση ανάμεσα σε άλλα επιστημονικά δεδομένα και στην έρευνα του Πανεπιστήμιου της Αθήνας αναφέρει : « Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας υποχρεούνται οι αρμόδιοι φορείς να επιβάλουν :
α) στην ρυπογόνο εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη Μήλο, την ταφή όλων των μορφών αποβλήτων που προκύπτουν από την εξορυκτική δραστηριότητα της σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β) την διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων περιβαλλοντικών μετρήσεων σε όλους τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες εξόρυξης διασφαλίζοντας την αυξημένη συχνότητα ελέγχων κατά τις περιόδους που πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
γ) την διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων περιβαλλοντικών μετρήσεων σε χώρους αναψυχής όπως για παράδειγμα σε παραλίες και λοιπές τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος…..»
Μεταφέραμε, παρά τον περιορισμένο χώρο ενός δελτίου τύπου , επακριβώς τα κεντρικά στοιχεία των δύο αυτών ντοκουμέντων σεβόμενοι το δικαίωμα των πολιτών της Μήλου στην ενημέρωση. Η πληροφόρηση των πολιτών της Μήλου που έχει προηγηθεί είναι εντελώς ανεπαρκής. Όσον αφορά ιδιαίτερα την πληροφόρηση της εφημερίδας « Πρώτο Θέμα φύλλο 25/9/2011», δεν συνιστά για μας την ουσία της υπόθεσης. Μας ενδιαφέρουν και μόνο αυτά τα ντοκουμέντα.
Μετά από αυτή την πληροφόρηση, και χωρίς να σταθούμε στο χαμηλότερο της περίστασης επίπεδο των αντιδράσεων και επιχειρημάτων της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, όπως και την προσωπική επιστολή του Δημάρχου στον Υπουργό Υγείας έχουμε να τονίσουμε τα παρακάτω αυτονόητα :
- Η προάσπιση της υγείας των κατοίκων της Μήλου προηγείται από την προαγωγή των όποιων οικονομικών συμφερόντων στο νησί.
- Η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Υγείας είναι υποχρεωτική. Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να επιβάλλουν αυτή την εφαρμογή στην εταιρεία . Να επιβάλλουν επίσης την διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων περιβαλλοντικών μετρήσεων στο νησί.
- Όπως αναφέρει και η έρευνα του Πανεπιστήμιου της Αθήνας στα συμπεράσματα της «… είναι εντελώς απαραίτητη η ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη τόσο νοσηρότητας όσο και θνησιμότητας η οποία πρέπει να συνεπικουρηθεί από περιβαλλοντικές μετρήσεις και φυσικοχημικές αναλύσεις της αερίου ρύπανσης στην περιοχή.»
Αν υπάρχει οποιοσδήποτε που αμφισβητεί το αυτονόητο των παραπάνω διαπιστώσεων θα θέλαμε να επιχειρηματολογήσει δημόσια.
Στην κατακλείδα όλων των παραπάνω θέλουμε να αναφερθούμε και στο παραπλήσιο με την αέρια ρύπανση θέμα της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. Η απόρριψη των υπέρλεπτων του περλίτη στη θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του όλου, μείζονος για τη Μήλο, θέματος της διαχείρισης των υπολλειμάτων της εξορυκτικής δραστηριότητας στο νησί μας . Άλλωστε η ίδια η απόφαση του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται όπως γράψαμε παραπάνω στην « διάχυση υπέρλεπτων περλίτη σε αέριο ή υδάτινο περιβάλλον …». Βέβαια τονίζουμε ότι η αναφορά μας αυτή στην απόρριψη των υπέρλεπτων του περλίτη στη θάλασσα έχει περιβαλλοντική διάσταση. Δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον εμείς , διαπιστωμένες επιστημονικά , επιδράσεις στην υγεία των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού από αυτή την απόρριψη.
Ήταν ο σύλλογός μας αυτός που πριν από δύο περίπου χρόνια , με αφορμή την απόρριψη των υπέρλεπτων του περλίτη στην θάλασσα , ζήτησε από το Δήμο και το Επαρχείο Μήλου, την διενέργεια περιβαλλοντικής μελέτης στις θαλάσσιες περιοχές της Μήλου που επιβαρύνονται από αυτή την απόρριψη. Η απόφαση από το Επαρχιακό Συμβούλιο για την διενέργεια συνολικής περιβαλλοντικής μελέτης στη θάλασσα και ξηρά της Μήλου, με την προϋπόθεση της ομοφωνίας των φορέων του νησιού, σκόνταψε τότε στην γραπτή άρνηση των τουριστικών φορέων σε μια τέτοια μελέτη.
Σήμερα εμείς , μετά και την απόφαση του Υπουργείου Υγείας , και γνωρίζοντας βέβαια την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της S&B από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α), όπως και την σχετική με αυτήν έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον που διεξάγεται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε σε Βούδια ,Τσιγκράδο, Κάναβα και Αμπουρδεχτάκι , την οποία και αναμένουμε να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλώνουμε την θέση μας ότι η απόρριψη των υπέρλεπτων του περλίτη στην θάλασσα από την S &B πρέπει να σταματήσει. Η επιβάρυνση των θαλάσσιων αυτών περιοχών με τα υπέρλεπτα (σκόνη ) του περλίτη δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Εμείς οι κάτοικοι της Μήλου το γνωρίζουμε καλά αυτό.
Συνιστά το σταμάτημα αυτής της απόρριψης των υπέρλεπτων του περλίτη πρωταρχική οφειλή της S&B στο περιβάλλον του νησιού. Η επιβίωση των ποσειδωνιών (φυκιάδες) στα Βούδια, και όχι μόνο, δεν συνιστά για το νησί μας μικρότερο κέρδος από τα όποια κέρδη της εξόρυξης. Μπορούν και πρέπει, για το καλό του νησιού μας , τα δύο αυτά μεγέθη να συνυπάρξουν.
Το οφείλουμε όλοι μας στις γενιές που θα ακολουθήσουν.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γ. Μάλλης Μ.Αντωνοπούλου